آدمها

 :متن ترانه

 

آدمها خونه ی ویرونه که منزل نمی شه، با نصیحت دل دیوونه که عاقل نمی شه

آدمها خونه ی ویرونه که منزل نمی شه، با نصیحت دل دیوونه که عاقل نمی شه

!مبادا عاشق بشی که عاشقی زار می آره، آخه، این دوره کسی گرفتار دل نمی شه

دلها دل نیست دیگه، مهر و وفا نیست دیگه، توی دل ها به خدا، نور خدا نیست دیگه

دلها دل نیست دیگه، مهر و وفا نیست دیگه، توی دل ها به خدا، نور خدا نیست دیگه

 

اون رو دوست داری و اون از وفا صحبت می کنه 

واسه یک بار که شده با تو محبت می کنه

وقتی از تو سیر بشه، تنهای تنها می مونی، دل بیچاره ی تو، با بندش عادت می کنه

دلها دل نیست دیگه، مهر و وفا نیست دیگه، توی دل ها به خدا، نور خدا نیست دیگه

دلها دل نیست دیگه، مهر و وفا نیست دیگه، توی دل ها به خدا، نور خدا نیست دیگه

  

آدمها خونه ی ویرونه که منزل نمی شه، با نصیحت دل دیوونه که عاقل نمی شه

!مبادا عاشق بشی که عاشقی زار می آره، آخه، این دوره کسی گرفتار دل نمی شه

دلها دل نیست دیگه، مهر و وفا نیست دیگه، توی دل ها به خدا، نور خدا نیست دیگه

دلها دل نیست دیگه، مهر و وفا نیست دیگه، توی دل ها به خدا، نور خدا نیست

 

:نشانه ها

ترانه سرا: اکبر آزاد

ترانه خوان: حسن شجاعی

ترانه ساز: اکبر آزاد

پخش از: شباهنگ