آسمون با من و تو قهره دیگه

:متن ترانه

 

!شبهامون، آه که چه تاریک و چه سرده، دلهامون جای غمه، لونه ی درده

تو رو بی من، من رو دور از تو گذاشته، چی بگم، با من و تو، دنیا چه کرده؟

آسمون با من و تو قهره دیگه، هر کدوم از ما توی یک شهر دیگه

 

توی دلم این همه غم جا نمی گیره، چی به جز غم داره اون دل که اسیره؟

گفتی از یاد می ره این غم ها یه روزی، توی دلم ریشه دونده، دیگه دیره

آسمون با من و تو قهره دیگه، هر کدوم از ما توی یک شهر دیگه

 

تو می گی نامه نوشتی نرسیده، از تو یک خط یا نشون، هیچکی ندیده

منهم امشب واسه تو نامه نوشتم، اما اشکهام، همه رو  نامه چکیده

اما اشکهام، همه رو  نامه چکیده

 

تو می گی نامه نوشتی نرسیده، از تو یک خط یا نشون، هیچکی ندیده

منهم امشب واسه تو نامه نوشتم، اما اشکهام، همه رو  نامه چکیده

اما اشکهام، همه رو  نامه چکیده

آسمون با من و تو قهره دیگه، هر کدوم از ما توی یک شهر دیگه

 

!شبهامون، آه که چه تاریک و چه سرده، دلهامون جای غمه، لونه ی درده

تو رو بی من، من رو دور از تو گذاشته، چی بگم، با من و تو، دنیا چه کرده؟

آسمون با من و تو قهره دیگه، هر کدوم از ما توی یک شهر دیگه

………

 

:نشانه ها

ترانه سرا: تورج نگهبان

ترانه خوان: مهستی / افتخار دده بالا

ترانه ساز: صدرالدّین مهوان

پخش از: آپولون

:جستار پیوسته