کاربرد نخ ابریشمی در بافندگی

Uses of Silk Yarn / Thread Weaving

نخ های ابريشمی در بافندگی چه کاربردی دارند؟

نخ های ابريشمی را با دستگاه بافندگی به پارچه ابريشمی تبديل می كنند تا

،از آن چیزهای گوناگون مانند رومیزی و یا پوشاک های ابريشمی مانند روسری

.شال گردن و … فراهم كنند

 

:جستار پیوسته پیشین