عروس و دوماد

:متن ترانه

 

!بیا که گل پابرچین از ره اومد، عروس از در دراومد یا مَه اومد

خدایا این چه چیزه آفریدی، که از گردون صدای بَه بَه اومد؟

عروس و دوماد می آن بازو به بازو، محبت رو گذاشتن در ترازو

محبت عروس قدر دوماده، نه یک جو کم، نه یک گندم زیاده

نه یک جو کم، نه یک گندم زیاده

 

عروس نازش به چنده، قیمتش خیلی گرونه، دوماد عشقش چقدره، از زمین تا آسمونه؟

عروس نازش به چنده، قیمتش خیلی گرونه، دوماد عشقش چقدره، از زمین تا آسمونه؟

عروس و دوماد می آن بازو به بازو، محبت رو گذاشتن در ترازو

محبت عروس قدر دوماده، نه یک جو کم، نه یک گندم زیاده

نه یک جو کم، نه یک گندم زیاده

 

روی سرشون نقل می پاشند، زندگیشون شیرین باشه، الهی همچنین باشه

الهی همچنین باشه

نقل با سکه می پاشند، با همدیگه قرین باشه، الهی همچنین باشه

الهی همچنین باشه

به دستشون از اون باشه، به کامشون از این باشه، همسر اولینشون، همسر آخرین باشه

!بیا که گل پابرچین از ره اومد، عروس از در دراومد یا مَه اومد

!خدایا این چه چیزه آفریدی، که از گردون صدای بَه بَه اومد

 

!بیا که گل پابرچین از ره اومد، عروس از در دراومد یا مَه اومد

خدایا این چه چیزه آفریدی، که از گردون صدای بَه بَه اومد؟

عروس و دوماد می آن بازو به بازو، محبت رو گذاشتن در ترازو

محبت عروس قدر دوماده، نه یک جو کم، نه یک گندم زیاده

نه یک جو کم، نه یک گندم زیاده

 

عروس نازش به چنده، قیمتش خیلی گرونه، دوماد عشقش چقدره، از زمین تا آسمونه؟

عروس نازش به چنده، قیمتش خیلی گرونه، دوماد عشقش چقدره، از زمین تا آسمونه؟

عروس و دوماد می آن بازو به بازو، محبت رو گذاشتن در ترازو

محبت عروس قدر دوماده، نه یک جو کم، نه یک گندم زیاده

نه یک جو کم، نه یک گندم زیاده

 

روی سرشون نقل می پاشند، زندگیشون شیرین باشه، الهی همچنین باشه

الهی همچنین باشه

نقل با سکه می پاشند، با همدیگه قرین باشه، الهی همچنین باش

الهی همچنین باشه

به دستشون از اون باشه، به کامشون از این باشه، همسر اولینشون، همسر آخرین باشه

!بیا که گل پابرچین از ره اومد، عروس از در دراومد یا مَه اومد

خدایا این چه چیزه آفریدی، که از گردون صدای بَه بَه اومد؟

عروس و دوماد می آن بازو به بازو

……..

 

:نشانه ها

ترانه سرا: م. کاشانی

ترانه خوان: منوچهر سخایی

ترانه ساز: حسن شماعی زاده

تنظیم کننده آهنگ: آندرانیک

آلبوم: هفت ستاره

زمان اجرا: ۱۳۶۵ هجری خورشیدی / ۱۹۸۶ میلادی

پخش از: پارس ویدئو