خاکستری

:نشانه ها

 

تهیه کننده: علیرضا بهشتی

کارگردان: مهرداد میرفلاح

:بازیگران

مهناز افشار ………………………………………………………………. بیتا

رامبد شکرآبی ………………………………………………………….. فرهاد

محمد رضا شریفی نیا

ثریّا قاسمی

محمد رضا داوود نژاد

چهره پرداز: عبدالله اسکندری

فیلمبردار: حسن جعفریان

روش فیلمبرداری: رنگی

مدت فیلم: ۹۰ دقیقه

زمان ساخت: ۱۳۷۹ هجری خورشیدی

پخش از: بیتا فیلم تهران

ساخت کشور: ایران

 

:چکیده ی داستان

بیتا که دختری اصفهانی و اهل خانواده ای سنتی است، برای تحصیل در دانشگاه

باید به تهران بیاید. خانواده که با رفتن او به تهران مخالف هستند، سرانجام با

اعتصاب غذای دخترشان رضایت به رفتن او می دهند. پدر با اجاره ی یک

.آپارتمان و همخانه کردن سیما / دختر بیوه ی کارگر خانه، بیتا را به او می سپارد

بیتا در دانشکده با فرهاد آشنا می شود و با هم قرار ازدواج می گذارند؛ در حالیکه

علی / پسر عموی بیتا قرار است برای ازدواج با او از خارج از کشور به ایران

بیاید. بیتا راضی به ازدواج با علی نیست و از سوی دیگر علی به علت نداشتن

موقعیت مالی و کاری حاضر به خواستگاری از بیتا نمی شود. بیتا از علی

می خواهد که از او چشم پوشی کند تا فرهاد بتواند به خواستگاری او بیاید؛ ولی

بعد بیتا با اطلاع پیدا کردن از ارتباط فرهاد با دختری دیگر، به قصد خودکشی

.خود را جلوی یک خودرو می اندازد

… پدر بیتا به سراغ فرهاد می رود و او را مجبور به ازدواج با بیتا می کند؛ ولی