!صمیمی باش

 :متن ترانه

 

!با من صمیمی باش، تا رنگ گل ها را، امواج دریا را، زیبا ببینم من

!با من صمیمی باش، تا در کنار تو، تصویر دنیا را، زیبا ببینم من

 

!ای صاحب قلبم، زیبا گل یاسم، با من صمیمی باش، من اهل احساسم

!ای صاحب قلبم، زیبا گل یاسم، با من صمیمی باش، من اهل احساسم

 

!با من صمیمی باش، تا مرز رُستن ها، از نو شکفتن ها، از عشق گفتن ها

!با من صمیمی باش، همراه تا پای از خود گذشتن ها، از خود گذشتن ها

حالا که قلبم را، در سینه لرزاندی، آشفتگی ها را، در چشم من خواندی

حالا که از فردا، قلبم هراسان است، چون تشنه لب ماندن، در زیر باران است

!با من صمیمی باش، با من صمیمی باش

!با من صمیمی باش، با من صمیمی باش

 

!با من صمیمی باش، تا رنگ گل ها را، امواج دریا را، زیبا ببینم من

!با من صمیمی باش، تا در کنار تو، تصویر دنیا را، زیبا ببینم من

 

!ای صاحب قلبم، زیبا گل یاسم، با من صمیمی باش، من اهل احساسم

!ای صاحب قلبم، زیبا گل یاسم، با من صمیمی باش، من اهل احساسم

 

!با من صمیمی باش، تا مرز رُستن ها، از نو شکفتن ها، از عشق گفتن ها

!با من صمیمی باش، همراه تا پای از خود گذشتن ها، از خود گذشتن ها

 حالا که قلبم را، در سینه لرزاندی، آشفتگی ها را، در چشم من خواندی

حالا که از فردا، قلبم هراسان است، چون تشنه لب ماندن، در زیر باران است

!با من صمیمی باش، با من صمیمی باش

!با من صمیمی باش، با من صمیمی باش

!با من صمیمی باش، با من صمیمی باش

!با من صمیمی باش، با من صمیمی باش

:نشانه ها

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: منوچهر سخایی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

تنظیم کننده آهنگ: عبدی یمینی

آلبوم: همکلاسها

زمان اجرا: ۱۳۷۰ هجری خورشیدی / ۱۹۹۱ میلادی

پخش از: ترانه اینترپرایسز