لب دریا

:متن ترانه

 

یادت می آد که اون روز لب دریا، توی ساحل، روی شنها بازی می کردیم؟

سر یه بوسه با هم شرط می بستیم، توی دریا ریگ اندازی می کردیم

افسوس که گذشته، دیگه برنمی گرده

افسوس که گذشته، دیگه برنمی گرده

 

با انگشتم روی شن ها می نوشتم، دوستت دارم، دوستت دارم همیشه

روی نوشته هام شن می پاشیدی، می گفتی دیگه دل بچه نمی شه

افسوس که گذشته، دیگه برنمی گرده

افسوس که گذشته، دیگه برنمی گرده

 

اون روز عروس دریا، تو بودی، اون بلای دل ها، تو بودی

اون روز گل بی همتا، تو بودی

اون روز عروس دریا، تو بودی، اون بلای دل ها، تو بودی

اون روز گل بی همتا، تو بودی

افسوس که گذشته، دیگه برنمی گرده

افسوس که گذشته، دیگه برنمی گرده

 

یادت می آد که اون روز لب دریا، توی ساحل، روی شنها بازی می کردیم؟

سر یه بوسه با هم شرط می بستیم، توی دریا ریگ اندازی می کردیم

افسوس که گذشته، دیگه برنمی گرده

افسوس که گذشته، دیگه برنمی گرده

با انگشتم روی شن ها می نوشتم، دوستت دارم، دوستت دارم همیشه

روی نوشته هام شن می پاشیدی، می گفتی دیگه دل بچه نمی شه

افسوس که گذشته، دیگه برنمی گرده

افسوس که گذشته، دیگه برنمی گرده

………

 

:نشانه ها

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: منوچهر سخایی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

پخش از: فاین موزیک