دایره ی مینا

:نشانه ها

 

تهیه کنندگان: پرویز صیاد – ملک ساسان ویسی – بهمن فرمان آرا

فیلمنامه نویسان: غلامحسین ساعدی – داریوش مهرجویی

کارگردان: داریوش مهرجویی

:بازیگران

عزت الله انتظامی

علی نصیریان

فروزان / پروین خیربخش

سعید کنگرانی

اسماعیل محمدی

ایرج راد

فیلمبردار: هوشنگ بهارلو

تدوینگر: ماه طلعت میرفندرسکی

روش فیلمبرداری: رنگی

مدت فیلم: ۱۰۸ دقیقه

ساخته: وزارت فرهنگ و هنر – کانون سینماگران پیشرو – تل فیلم

زمان نمایش: ۱۳۵۷ هجری خورشیدی

ساخت کشور: ایران

 

:چکیده ی داستان

،پسر جوانی همراه با پدر پير و بيمارش از خيابان های حاشيه شهر به راه می افتند و به بيمارستانی می رسند

مقابل در بيمارستان با آقای سامری برخورد می كنند. پدر از او صدقه می خواهد، سامری به پدر و پسر

.می گويد كه اگر می خواهند به راحتی پولدار شوند، فردا صبح ساعت شش سر چهار راه منتظر او باشند

صبح روز بعد پدر و پسر سوار كاميونی می شوند كه دونرها را به آزمايشگاه می برند. پدر و پسر هنوز

نمی دانند برای چه و به كجا می روند و از پرسش های خود نيز نتيجه نمی گيرند. در آزمايشگاه پدر متوجه

می شود كه می خواهند از او خون بگيرند و شديداً به اين عمل اعتراض می كند، ولی از پسرش خون گرفته

می شود و سامری در مقابل ۲۰ تومان به او پول می دهد. سامری از پسر می خواهد برای او كار كند و

برای آزمايشگاه خونگيری دونر جمع آوری كند و بدين ترتيب پسر مشغول به كار می شود. پدر در اين ميان

.فوت می كند و پسر در اين كار روز به روز بيشتر فعاليت می كند و زندگی تازه ای را آغاز می کند

 

:بررسی

داریوش مهرجویی در پاییز ۱۳۵۷ در گفت و گویی با مجله ی سینما – چاپ پاریس – در تشریح جزییات

:کارش در دایره ی مینا چنین بیان کرد

دایره عنوان کامل فیلم نیست، نام اصلی فیلم دایره ی مینا است که از یک شعر حافظ – شاعر عرفانی

.سده ی ۱۴ – گرفته شده است

.دایره در شعر حافظ تمثیلی از جهان است، ولی من از این واژه برای توصیف کلیت فیلم استفاده نکرده ام

.برای من دایره تمثیلی از خون یک انسان است که به انسان دیگری منتقل می شود

واژه ی مینا را در نام های انگلیسی و فرانسوی فیلم حذف کردم؛ چون ذکر این واژه برای تماشاگران

.انگلیسی یا فرانسوی تولید سردرگمی می کرد

.این فیلم صرفنظر از اینکه با اقبال عمومی مواجه شد، تحسین صاحبنظران و منتقدان را نیز به همراه داشت

 

 :دانستنی

این فیلم داریوش مهرجویی – که ساخته سال ۱۳۵۳ بود، پس از ۳ سال که توقیف شده بود – سرانجام در

.تابستان ۱۳۵۶ موفق به دریافت پروانه ی نمایش شد

فیلم دایره ی مینا از ۲۳ فروردین ۱۳۵۷ در سینماهای آتلانتیک به مدت ۵ هفته و دیانا به مدت ۶ هفته به

.نمایش درآمد که بیش از ۱۶ میلیون ریال کارکرد داشت