غم تنهایی اسیرت می کنه

 :متن ترانه

 

چرا وقتی که آدم تنها می شه، غم و غصه اش قد یک دنیا می شه؟

می ره یه گوشه ی پنهون می شینه، اون جا رو مثل یه زندون می بینه

غم تنهایی اسیرت می کنه، تا بخوای بجنبی پیرت می کنه

غم تنهایی اسیرت می کنه، تا بخوای بجنبی پیرت می کنه

وقتی که تنها می شم، اشک توی چشام پَر می زنه، غم می آد یواش یواش، خونه ی دل در می زنه

یاد اون شب ها می افتم، زیرمهتاب بهار، توی جنگل لب چشمه، می نشستیم من و یار

غم تنهایی اسیرت می کنه، تا بخوای بجنبی پیرت می کنه

غم تنهایی اسیرت می کنه، تا بخوای بجنبی پیرت می کنه

 

می گن این دنیا دیگه، مثل قدیمها نمی شه، دل این آدمها زشته، دیگه زیبا نمی شه

اون بالا باد داره زاغ ابرها رو چوب می زنه، اشک این ابرها زیاده، ولی دریا نمی شه

غم تنهایی اسیرت می کنه، تا بخوای بجنبی پیرت می کنه

غم تنهایی اسیرت می کنه، تا بخوای بجنبی پیرت می کنه

 

:نشانه ها

 ترانه سرا: آرش

ترانه خوان: فریدون فروغی

ترانه ساز: ویلیام

پخش از: بالت