عروسک شکسته

:متن ترانه

 

اگه برم، اگه برم، رنگ گریه با صدامه، اگه نرم، اگه نرم، روز مرگ خنده هامه

نمی تونم رها کنم، خودم رو از این اسیری، کجا برم، کجا برم، زنجیر غمت به پامه؟

!به من بگو، بگو به من

 دیروز برات چی بودم، عروس حجله بسته، امروز برات چی هستم، عروسک شکسته

امروز برات چی هستم، عروسک شکسته

دستهای تو دیگه، دست یه مهربون نیست، حرفهای تو دیگه، حرف یه همزبون نیست

 

آی، چه می دونی، چه دردیه، توی کاسه ی سیاه و مات چشم عروسک؟

آی، چه می دونی، چه حرفیه، روی لبهای غمزده ی بی خشم عروسک؟

دیروز برات چی بودم، عروس حجله بسته، امروز برات چی هستم، عروسک شکسته

امروز برات چی هستم، عروسک شکسته

فانوس بزرگ عشق تو، بی فروغ بود، حرفهای قشنگت، مثل خودت دروغ بود

 

عروسک شکسته ای که همه تنش، نگاهه، به خاطر نگاه تو، چشم شیشه ایش، به راهه

وقتی می آی، زمستونش، پُرِ لاله های سرخه، وقتی می ری، بهارش هم، پُرِ لاله ی سیاهه

!به من بگو، بگو به من

 دیروز برات چی بودم، عروس حجله بسته، امروز برات چی هستم، عروسک شکسته

امروز برات چی هستم، عروسک شکسته

فانوس بزرگ عشق تو، بی فروغ بود، حرفهای قشنگت، مثل خودت دروغ بود

…………

:نشانه ها

ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی

ترانه خوان: نلی / شمسی اشتری

ترانه ساز: پرویز اتابکی

پخش از: کاسپین