شکوفه می رقصد

:متن ترانه

 

شکوفه می رقصد از، باد بهاری، شده سرتاسر دشت، سبز و گلناری

شکوفه های بیقرار، روز آفتابی، به صبا بوسه دهند، با لب سرخابی

!ای شکوفه، خنده ی تو، جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری، سوی ما دارد

 

دل داده بلبل، دارد سخن ها، آراید از ساز و سخن، بزم چمن ها، پروانه در بزم طرب، آمده تنها

باد بهاری، با بیقراری، شکوفه پَرپَر کند و، لاله پریشان، به هر طرف، دست صبا، گشته گل افشان

شکوفه می رقصد از، باد بهاری، شده سرتاسر دشت، سبز و گلناری

عطر جان پرور گل، می بَرَد هوشم، نغمه ی مرغ چمن، کرده خاموشم

!ای شکوفه، خنده ی تو، جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری، سوی ما دارد

لا لالا لا لالا   لا لالا لا لالا  لا لالا لا لالا  لالا لا لالا

لا لالا لا لالا   لا لالا لا لالا  لا لالا لا لالا  لالا لا لالا

شکوفه می رقصد از، باد بهاری، شده سرتاسر دشت، سبز و گلناری

شکوفه های بیقرار، روز آفتابی، به صبا بوسه دهند، با لب سرخابی

!ای شکوفه، خنده ی تو، جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری، سوی ما دارد

……….

:نشانه ها

 

ترانه سرا: پرویز وکیلی

ترانه خوان: ویگن دردریان

ترانه ساز: عطاالله خرم

در مایه: اصفهان

:اجرا در کنسرت

:جستار پیوسته