خانه ی شیاطین

:نشانه ها

 

تهیه کننده: پرویز خطیبی

فیلمنامه نویس: پرویز خطیبی

کارگردان: پرویز خطیبی

:بازیگران

عبدالله محمدی

هایده / آذر بختیاری

محمد عبدی

مینا بی بی کهن / مغازه ای

سرور عیوقی

فیلمبردار: مهدی انوشفر

روش فیلمبرداری: سیاه و سفید – ۱۶ میلیمتری

مدت فیلم: ۹۰ دقیقه

ساخته: سازمان سینمایی اورینتال

زمان نمایش: ۱۳۳۴ هجری خورشیدی

ساخت کشور: ایران

 

:چکیده ی داستان

پس از مرگ پدر بين افراد خانواده بر سر تقسيم ارث اختلاف بروز می كند. يكی از عوامل اختلاف، وجود

خانه ای است كه يكی از وارثان در آن سكونت دارد و گمان می رود گنجی در آن پنهان است. وارثان هر يك

به نوعی سعی در فراری دادن ساكن خانه دارند و از جمله تظاهر به حضور شياطين در خانه می كنند، اما

.سرانجام موفق نشده و گرفتار می شوند

 

:بررسی

 .پرویز خطیبی فیلم خانه ی شیاطین را در مدت ۲ ماه ساخت

 

:دانستنی

.فیلم خانه ی شیاطین از ۲۰ بهمن ۱۳۳۴ به نمایش درآمد